Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai

Thứ Ba, 24 tháng 4 năm 2018 - 08:08:17 (GMT+7)

Cỡ chữ

Menu Style

Cpanel

Hoạt động của Trung tâm TT-TV phục vụ cho công tác dạy-học

Đánh giá
(4 bầu chọn)
Đặt vấn đề.
Trong một trường Đại học và Cao Đẳng, Trung tâm thông tin-thư viện là một bộ phận quan trọng và cần thiết. Trung tâm thông tin-thư viện được xem là nguồn thông tin thuận lợi nhất trong việc truy cập và khai thác. Đối với giảng viên, Trung tâm thông tin-thư viện là nơi để họ bổ sung và cập nhật những kiến thức mới, những phương pháp giảng dạy tiên tiến làm cho các bài giảng, những giờ lên lớp thêm sinh động và hấp dẫn.
Trung tâm thông tin-thư viện mở rộng điều kiện học tập cho sinh viên về không gian lẫn thời gian cũng như các lãnh vực tri thức. Điều này sinh viên không thể có được trong khuôn khổ bó hẹp của nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Thư viện giúp sinh viên phát huy tối đa tính chủ động trong học tập, tính độc lập sáng tạo trong tư duy nghiên cứu khoa học. Ngoài ra Trung tâm thông tin-thư viện còn có khả năng cung cấp cho xã hội những thông tin khoa học mới mẻ được thu thập từ nhiều kênh khác nhau trên thế giới hoặc những thành quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu khoa học trong trường. Những thông tin này thường có tính đặc thù và đôi khi là những thông tin có giá trị độc nhất, ít hoặc không thể tìm thấy ở các trung tâm thông tin tư liệu khác.
Nội dung.
Trường Đại học Đồng Nai đã trải qua 34 năm phát triển. Khoảng thời gian hơn một phần tư thế kỷ cũng đủ để chứng kiến sự đi lên của một nhà trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.
Chủ trương của trường là tăng cường nhân lực có đủ trình độ và học vị đạt chuẩn của một trường Đại học, trẻ hóa đội ngũ giảng viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng phục vụ tốt cho công tác dạy và học.
Trở thành một trường Đại học, việc xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thông tin – thư viện phải phù hợp với trào lưu và xu thế phát triển hệ thống thông tin - thư viện các trường Đại học.
Trung tâm thông tin-thư viện là bộ phận không thể tách rời trong công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và học tập của trường học. Nhu cầu thông tin trong xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời, nhanh chóng, chính xác bằng những phương tiện hiện đại.
Thực hiện chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường, Trung tâm thông tin-thư viện có nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học công nghệ, phục vụ các lĩnh vực hoạt động của trường.
Hiện nay, với những điều kiện hết sức thuận lợi về khách quan cũng như chủ quan, cơ sở vật chất của Trung tâm TT-TV được đầu tư nâng cấp một cách toàn diện. Với quyết tâm của lãnh đạo cũng như của cán bộ, giảng viên nhà trường, việc thay đổi và nâng cấp một cách triệt để về nội dung cũng như hình thức của thư viện là nhiệm vụ cấp thiết và hoàn toàn đúng đắn.
Tuy nhiên, Trung tâm thông tin-thư viện Trường Đại học Đồng Nai muốn trở thành một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với giảng viên, sinh viên và xã hội, bắt buộc phải có những cải tiến trong việc vận hành các khâu công tác, nhất là khâu phục vụ đảm bảo thật hiệu quả, có như vậy mới trở thành một trung tâm tư vấn và cung cấp khả năng khai thác tối ưu nguồn lực thông tin được tích tụ tại chỗ hoặc được nối kết từ các nguồn tài nguyên thông tin khác.
Thực hiện việc cải tiến này, kết quả đạt được là:
Trung tâm thông tin-thư viện ngày càng được hoàn thiện veà cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin, hoạt động của các cán bộ nghiệp vụ, phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.
Hệ thống quản lý tích hợp nghiệp vụ Thư viện hoạt động, ứng dụng những công nghệ hiện đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, tài liệu của nhà trường trong tương lai. Xây dựng được một cơ sở hạ tầng mạnh cho Trung tâm TT-TV, đặc biệt là thư viện mở, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng tiếp cận tốt nhất với thông tin họ cần.
Hoạt động thư viện ngày càng đi đúng hướng theo qui trình chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động nghiệp vụ thư viện, một hoạt động phức hợp, bao gồm các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau, bắt đầu từ khi tài liệu được nhập vào thư viện và tiếp diễn trong suốt quá trình hoạt động của Trung tâm TT-TV.
Hoạt động nghiệp vụ thông tin-thư viện có thể được phân tách thành các khối nhiệm vụ như sau:
Biên mục ấn phẩm: Tạo thông tin thư mục liên quan đến các tài liệu được lưu trữ trong các kho (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, phân loại ...). Hoạt động này cũng tạo ra các thông tin phục vụ việc tìm kiếm tài liệu (cơ sở dữ liệu thư mục, sự kiện, ...).
Quản lý người dùng: Quản lý thông tin về bạn đọc và thẻ đọc, bao gồm thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ ...) và thông tin liên quan đến thư viện (loại thẻ, số thẻ, số sách được mượn, số ngày được giữ sách ...), tạo mới, gia hạn, thay đổi thông tin về người sử dụng, phân loại, thống kê …
Quản lý mượn-trả ấn phẩm: quản lý việc mượn, trả ấn phẩm của người sử dụng, danh sách các tài liệu đang mượn, quá hạn, ...
Tra cứu: Phục vụ bạn đọc tìm kiếm thông tin liên quan đến một vấn đề cụ thể trên cơ sở dữ liệu thư mục của Trung tâm TT-TV.
Phục vụ người sử dụng là hoạt động của Trung tâm thông tin-thư viện nhằm tuyên truyền và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu hoặc là bản sao của chúng, giúp đỡ người tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu. Công tác này được xây dựng dựa trên sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ thông tin, tra cứu…
Ngoài ra Trung tâm thông tin-thư viện cần phải chú ý đến việc tạo lập được cơ sở dữ liệu toàn văn thuộc các ngành chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của giảng viên, cán bộ và sinh viên.
Mọi người ai cũng thấy được tầm quan trọng của Thư viện trong một trường học. Tuy nhiên hãy nghĩ suy vấn đề được đặt ra: trong tình hình hiện nay, Trung tâm thông tin-thư viện cần phải có những hướng cải tiến, những giải pháp khả thi trong hoạt động của mình để có thể phục vụ một cách có hiệu quả nhất cho việc giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
Giữa Trung tâm thông tin-thư viện và người sử dụng có mối quan hệ chặt chẽ. Trung tâm TT-TV được thành lập là để phục vụ theo yêu cầu của người sử dụng. Yêu cầu của người sử dụng ngày càng cao, Trung tâm TT-TV cần phải được đầu tư ngày càng nhiều kể cả con người và nguồn tài liệu để phục vụ một cách có hiệu quả.
Hiện tại Trung tâm thông tin-thư viện có trụ sở khang trang, ngày càng được trang bị đầy đủ. Vì thế mỗi cán bộ thư viện phải suy nghĩ về công việc của mình làm sao để phục vụ tốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác thư viện đòi hỏi người cán bộ trước tiên phải có tri thức, phải hiểu được mục đích và nhu cầu người đọc, phải có trí nhớ và đức tính kiên trì…, phải xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu là bổ sung, cung cấp tài liệu kịp thời, phải có nhiều cải tiến trong công tác phục vụ để thu hút người sử dụng đến với Thư viện ngày càng nhiều.
Nhiều năm qua, Thư viện chỉ được xem như là nơi chứa sách. Hoạt động Thư viện trong suy nghĩ của một số giáo viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên chỉ là cho mượn và thu hồi sách. Thực tế để một ấn phẩm đến được tay người sử dụng, cán bộ Thư viện phải làm việc qua nhiều khâu vô cùng phức tạp và khó khăn.
Những năm gần đây, với những đổi mới trong phương pháp dạy học, nhất là trong điều kiện sinh viên chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thng tín chỉ, Trung tâm TT-TV đã áp dụng các biện pháp tích cực cho hoạt động của mình.
Trung tâm thông tin-thư viện phục vụ theo phương thức “mở”. Cán bộ, giảng viên và sinh viên dùng thẻ để sử dụng thư viện theo yêu cầu của họ, nhằm truy tìm thông tin sẵn có trong thư viện hoặc những thông tin trên mạng viễn thông.
Kho mở có những ưu thế sau đây:
Toàn bộ sách, báo, tạp chí, tài liệu và cả máy tính... người sử dụng đều có thể tiếp cận dễ dàng, tạo cho họ một cảm giác thoải mái trong lựa chọn và sử dụng. Xóa đi bức tường ngăn cách giữa kho sách và độc giả, thu hút được người sử dụng đến với thư viện.
Kho sách được xếp theo môn loại dựa vào số phân loại không phân biệt ngôn ngữ hay kích cỡ. Người sử dụng có thể tự truy tìm trên hệ thống tra cứu và trực tiếp vào kho chọn tài liệu, do đó nội dung kho tài liệu sẽ được giới thiệu đầy đủ và được khai thác tối đa.
Cách sắp xếp theo môn loại đã tập trung những tài liệu cùng chung đề tài vào một nơi, đây là thuận lợi lớn nhất cho quá trình chọn lọc tài liệu phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Kho mở đòi hỏi ở người làm công tác thư viện một số điều kiện nhất định:
Sách nhất thiết phải xếp theo môn loại.
Hệ thống tra cứu phải luôn hoàn thiện và phản ánh đúng vị trí sách trong kho.
Áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm giảm những mất mát có thể xảy ra.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ phục vụ.
Người sử dụng dùng thẻ thư viện đăng ký mượn tài liệu theo chính sách lưu thông của Trung tâm TT-TV, họ có thể mượn bất kỳ tài liệu nào trong kho lưu hành sẵn có, tự chọn để tìm tài liệu phù hợp tại phòng đọc. Điều này phát huy rất rõ tính độc lập, tự giác trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu.
Hiện nay số ấn phẩm thực có trong các kho khoảng 120.800 bản hơn 8.700 đầu tên sách, 103 tên báo và tạp chí đang lưu hành. Theo chúng tôi, Trung tâm thông tin-thư viện vẫn còn thiếu nhiều tài liệu của một số bộ môn chuyên ngành hẹp và không đồng bộ. Tuy nhiên nếu biết khai thác và khai thác một cách triệt để chắc chắn độc giả sẽ bổ sung không ít kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của mình.
Để nâng cao hiệu quả công tác, Trung tâm TT-TV phải chủ động, sáng tạo, cải tiến phương cách làm việc trong tất cả các khâu.
Với cơ sở hiện tại, Trung tâm thông tin-thư viện phân chia thành các bộ phận theo yêu cầu ngày càng chuyên môn hóa như sau:
· Bộ phận nghiệp vụ: Bộ phận này lập kế hoạch bổ sung ấn phẩm dựa trên yêu cầu chuyên môn của các tổ, khoa. Xử lý nghiệp vụ khi sách nhập về như đăng ký tổng quát, đăng ký cá biệt, tiến hành xử lý hình thức và nội dung tài liệu, in và dán nhãn… Tài liệu sẽ được tổ chức, nhập vào cơ sở dữ liệu thư mục, sắp xếp một cách hệ thống, khoa học trên giá kệ trong các kho theo môn loại, giúp việc tìm kiếm tài liệu dễ dàng, nhanh chóng…
· Phòng Tham Khảo cho giáo viên và phòng đọc cho sinh viên: Các phòng này phục vụ việc tra cứu báo chí, tài liệu tham khảo tại chỗ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, được tổ chức hình thức phục vụ “mở”. Người sử dụng vào kho, tự chọn sách báo và đọc tại phòng đọc. Với hình thức phục vụ mới này, cán bộ thư viện thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý sách báo nhằm hạn chế những thất thoát có thể xảy ra. Tuy nhiên với nổ lực và quyết tâm, tập thể cán bộ thư viện đã thể hiện đúng phẩm chất của người làm công tác thư viện một cách kiên trì và phụng sự cho sự phát triển của nhà trường.
· Kho lưu hành chính là nơi tập trung tất cả những tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể làm thủ tục mượn có thời hạn theo nội qui qui định. Đây là nơi tài liệu được luân chuyển với số lượng rất lớn. Cán bộ thư viện cũng gặp không ít khó khăn trong việc hướng dẫn người đọc và phục vụ theo yêu cầu của họ.
Để cải tiến công tác này, dịch vụ lưu hành áp dụng theo phương thức: sinh viên sử dụng thẻ thư viện, yêu cầu để mượn – trả tài liệu theo nhu cầu. Dịch vụ này đã thu hút số lượng người sử dụng thư viện ngày càng tăng và đáp ứng những tài liệu cần thiết mà họ yêu cầu trong điều kiện thư viện có được.
· Thư viện được trang bị phòng truy cập internet nhằm phục vụ cho độc giả nhanh chóng, kịp thời, tìm được nguồn thông tin trong kho tài liệu, hoặc những thông tin cần thiết trên mạng. Để quản lý hoạt động này, cán bộ thư viện phải có kiến thức tin học vững vàng, phải có trình độ quản lý, điều hành hệ thống nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin và mạng viễn thông.
Với phòng truy cập internet, sinh viên được tra cứu, tìm kiếm thông tin miễn phí mỗi tháng 30 giờ. Thư viện đã được trang bị những phương tiện truy cập có thể chấp nhận được trong điều kiện thực tế của nhà trường. Với 60 máy truy cập cho sinh viên và 05 máy dành cho giảng viên, với đường truyền cáp quang (FTTH) có tốc độ ổn định, phòng truy cập đã thu hút được số lượng người vào truy cập ngày càng tăng rõ rệt.
Cán bộ thư viện cảm thấy tự tin và gắn bó với nghề nghiệp của mình hơn. Dù phải làm việc với cường độ có lúc quá tải, nhưng với tâm huyết của mình tất cả đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua việc cải tiến hoạt động thư viện trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy như sau:
- Sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu cùng với sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng ban chức năng trong trường đã làm cho cho hoạt động thư viện đúng hướng và có hiệu quả.
- Trong quá trình thay đổi quan niệm về vai trò và nhiệm vụ của Thư viện, Trung tâm TT-TV đã thoát khỏi tình trạng tĩnh của những kho chứa sách và phòng đọc để trở nên năng động hơn với ba vai trò chính sau đây:
· Thư viện là một cơ quan truyền thông đại chúng;
· Thư viện là một trung tâm phát triển văn hóa;
· Thư viện là một động lực đóng góp vào việc đổi mới giáo dục.
Trong ba vai trò trên, Trung tâm TT-TV trong một trường Cao đẳng, Đại học đã làm nổi bật vai trò là đóng góp vào việc đổi mới giáo dục.
- Trước hết Trung tâm thông tin-thư viện với nhiệm vụ của mình đã hỗ trợ cho việc thay đổi phương pháp giảng dạy ở bậc Cao đẳng và Đại học. Thay vì lên lớp thuyết trình, diễn giải một vấn đề qua các đề cương bài giảng, giáo trình, giảng viên đã dựa vào nguồn tài liệu có sẵn tại Thư viện, nêu tình huống có vấn đề để trợ giúp sinh viên tìm nguồn tài liệu tham khảo, sưu tầm, nghiên cứu… Đối với sinh viên, thay vì học thuộc lòng bài giảng hay giáo trình của thầy, họ cần phải đến Thư viện tìm kiếm thông tin liên quan theo sự hướng dẫn. Trung tâm TT-TV sẽ là nơi cung cấp nhiều nguồn thông tin, tri thức khác nhau và sinh viên phải biết chọn lựa, tham khảo, đánh giá, phân tích, tổng hợp, thảo luận để đưa ra kết quả đúng đắn.
Kết luận:
Mỗi cán bộ viên chức, mỗi giảng viên, mỗi sinh viên đều mong muốn trường Trường Đại học Đồng Nai ngày càng phát triển vững mạnh. Niềm vui của chúng tôi là đã, đang và sẽ được đóng góp công sức, trí tuệ của mình phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho tất cả các đối tượng người đọc trong trường.
Đối với nhà trường, Trung tâm thông tin-thư viện là cơ sở vật chất trọng yếu. Nó không chỉ đảm bảo số lượng, chất lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo… mà còn thể hiện là "Trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học". Nhiệm vụ của Trung tâm thông tin-thư viện được khẳng định như sau: Trung tâm thông tin-thư viện góp phần quyết định chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới. Ngoài ra Trung tâm thông tin-thư viện còn giúp sinh viên xây dựng phương pháp học tập và phong cách làm việc khoa học, biết sử dụng và chiếm lĩnh thông tin, hơn thế nữa hình thành và tạo lập cho người sử dụng thư viện có kỹ năng học tập suốt đời.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Kỷ yếu hội thảo thông tin – thư viện lần 2 (11/12/2004), Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hà Nội
2. Bộ Văn hoá Thông tin (2002), Về công tác thư viện - Các văn bản pháp quy hiện hành về thư viện, Bộ Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
                                                                                 Tác giả: ThS. Phạm Hồng Thái
                                                                                    GĐ Trung tâm TT-TV

Suy ngẫm

* Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
* Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn...
* Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
* Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương.
    * Sưu tầm *

Tra theo từ điển:

Tri ân các nhà tài trợ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân sau đây đã tài trợ nhiều tài liệu quí báu cho Trung tâm:
* Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam;
* Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam;
* Nhà Xuất bản Thế giới;
* Cty Tài liệu Trực tuyến ViNa;
* Đại Sứ Quán Thái Lan;
* Nhà Sách Thăng Long;
* Trường Đại học Thủ Dầu Một;
* Trường Đại học Đồng Tháp;
* Thầy Bùi Công Thuấn;
* Bác Phan Văn Trang - Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai;
* Thầy giáo quá cố Trần Ngọc Châu và gia đình;
* Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Việt và gia đình;
* PGS.TS Phù Chí Hoà - Trường Đại học Đà Lạt;

Trường Đại học Đồng Nai

Đang truy cập: Nghiệp vụ Phân loại Tài liệu Hoạt động TT Hoạt động của Trung tâm TT-TV phục vụ cho công tác dạy-học